Θηλειά για τους δανειολήπτες μια νέα αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ

 

Η ΕΚΤ θα αυξήσει κατά 50 μονάδες βάσης τα επιτόκια μέσα στις επομενες 90 ημέρες, καθώς ανησυχεί ότι ο υψηλός πληθωρισμός εδραιώνεται, παρά το γεγονός ότι η ευρωζώνη θα εισέλθει σχεδόν σίγουρα σε ύφεση.

Eτσι, το επιτόκιο της ΕΚΤ θα αγγίξει το 2,5% στα τέλη του πρώτου τριμήνου, έπειτα και από τις αυξήσεις ύψους 250 μ.β. συνολικά που είχαν προηγηθεί από τον Ιούλιο.

Οι αυξήσεις επιτοκίων στις οποίες έχει προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν ήδη επιβαρύνει τα νοικοκυριά που αποπληρώνουν στεγαστικό δάνειο, ενώ τα δύσκολα είναι μπροστά. Επίκεινται τουλάχιστον μία ή και δύο ακόμη αυξήσεις από την ΕΚΤ μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του νέου έτους. Και επειδή οι αυξήσεις λειτουργούν σωρευτικά, ο κύριος όγκος της επιβάρυνσης θα φανεί μέσα στο 2023.

Στο δάνειο των 100.000 ευρώ για την αποπληρωμή του οποίου υπολείπονται 15 χρόνια, η αύξηση του επιτοκίου κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες (για παράδειγμα από το 1,5% που ήταν τον Ιούνιο του 2022 στο 4,5% στις αρχές του 2023) θα ανεβάσει τις δόσεις από τα 626 ευρώ σήμερα, στα 772 ευρώ. Πρόκειται για μηνιαία επιβάρυνση 145 ευρώ και ετήσια ζημία στον οικογενειακό προϋπολογισμό της τάξεως των 1.740 ευρώ.

H αύξηση των επιτοκίων οδηγεί τους δανειολήπτες από τα κυμαινόμενα στα σταθερά επιτόκια. Στη διαδικασία μετατροπής του επιτοκίου, πάντως, υπάρχουν παγίδες που επιβαρύνουν τους δανειολήπτες με πρόσθετα κόστη.

Τα σημαντικότερα είναι οι αυξημένες προμήθειες για τη μετατροπή που φθάνουν ακόμη και στα 250-300 ευρώ αλλά και η αλλαγή των όρων τοκισμού του δανείου μετά την εκπνοή της σταθερής περιόδου. Υπάρχει επίσης και επιβολή χρεώσεων τύπου penalty για όσους θελήσουν να κάνουν πρόωρες αποπληρωμές –κατά κύριο λόγο μερικές– ώστε να «συγκρατήσουν» το επίπεδο της μηνιαίας δόσης.

loading...