Η εκτόξευση του κόστους έχει φρενάρει την οικοδομική δραστηριότητα

 

Η εκτόξευση του κόστους κατασκευής και ειδικά των οικοδομικών υλικών έχει φρενάρει την οικοδομική δραστηριότητα σε σχέση με την παρελθούσα διετία.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 2,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 14,0% στην επιφάνεια και μείωση κατά 5,8% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021.

Το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής – δημόσιας), κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2022, στο σύνολο της xώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.153 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 419.835 m2επιφάνειας και 1.792.908 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 9,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 22,1% στην επιφάνεια και μείωση κατά 16,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Οι εκδοθείσες άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2022 ανήλθαν σε 2.122 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 411.883 m2 επιφάνειας και 1.755.032 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά8,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 22,3% στην επιφάνεια και μείωση κατά 16,5% στον όγκο, σε σχέση μετον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Οι εκδοθείσες άδειες δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας κατά τον μήνα σεπτέμβριο 2022, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 31 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7.952 m2 επιφάνειας και 37.876 m3 όγκου. το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2022, είναι 2,1%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Οκτώβριο 2021 έως τον Σεπτέμβριο 2022, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 24.435 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.467.178 m2 επιφάνειας και 24.563.456 m3όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2021 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 8,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 4,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 4,2% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Οκτωβρίου 2021 – Σεπτεμβρίου 2022, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 8,0% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 4,0% στην επιφάνεια καιαύξηση κατά 5,3% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2021.

Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,1%.

Το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 2,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 13,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 5,8% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του έτους 2021.

loading...