Τελεσίγραφο από την Εφορία:
Τελεσίγραφο από την Εφορία: Εντός 15 ημερών τα δικαιολογητικά για τις φορολογικές δηλώσεις, αλλιώς πρόστιμο και ακύρωση των απαλλαγών !!!
Τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εφορία μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών για τις φορολογικές δηλώσεις, τους χρόνους παράδοσης, αλλά και τα πρόστιμα που επιβάλλονται ανάλογα με την περίσταση, αποκωδικοποιεί η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή. Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονική, χωρίς την υποβολή δικαιολογητικών, αλλά αν η Εφορία από τους αυτόματους ελέγχους που διενεργεί, διαπιστώσει ύποπτες αναγραφές στους κωδικούς, ασάφειες ή «νούμερα που δεν βγαίνουν» από τις διασταυρώσεις επιμέρους κωδικών, ζητεί την προσκόμιση δικαιολογητικών.
Πότε διενεργείται έλεγχος
Αναλυτικότερα, στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, οι φορολογούμενοι ειδοποιούνται μέσω μηνύματος να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά ή με email τα δικαιολογητικά στην οικεία Δ.Ο.Υ. εντός 15 ημερών. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής και εφόσον ο φορολογούμενος δεν ανταποκριθεί και δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ., διαγράφοντας ή διορθώνοντας, όπου απαιτείται, ποσά τα οποία συνεπάγονται φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση του δηλούμενου εισοδήματος ή μείωση του φόρου, τα οποία δεν καλύπτονται από ηλεκτρονικά αρχεία ούτε προσκομίζονται για αυτά τα κατάλληλα δικαιολογητικά σε φυσική μορφή και στη συνέχεια εκδίδονται οι πράξεις προσδιορισμού φόρου. Δηλαδή, ο φορολογούμενος που δεν θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά χάνει τις απαλλαγές και τις μειώσεις φόρου τις οποίες έχει δηλώσει ότι δικαιούται, αλλά οι οποίες, δεν προκύπτουν από την ηλεκτρονική δήλωση. Έτσι, ο φόρος βγαίνει κατ’ εκτίμηση, με βάση τα όποια στοιχεία έχουν οι αρμόδιοι εφοριακοί υπάλληλοι που εκκαθαρίζουν τις δηλώσεις.
Το εκκαθαριστικό και με πρόστιμο
Επίσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία, αν ο φορολογούμενος από τον οποίο ζητήθηκε η προσκόμιση των δικαιολογητικών, αγνοήσει την πρόσκληση της Εφορίας, τιμωρείται και με πρόστιμο ύψους 100 ευρώ, το οποίο ενσωματώνεται στο εκκαθαριστικό.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΕΔΩ :
https://www.kinima-ypervasi.gr/2021/06/news-27062021.html

Δεν υπάρχουν σχόλια :