Ευπαλίνειο Όρυγμα - Το 8ο θαύμα της αρχαιότητας και η "μητέρα" όλων των σηραγγών!


Η κατασκευή του Ευπαλινείου Ορύγματος ανατέθηκε από τον Πολυκράτη στον Ευπαλίνο με στόχο την υδροδότηση της αρχαίας πόλης της Σάμου. Με κατάλληλους μαθηματικούς υπολογισμούς, το μήκους 1036 μέτρων «αμφίστομο όρυγμα» κατασκευάστηκε μόλις σε 8 χρόνια, και παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν στη συνάντηση των δύο πλευρών, θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα

τεχνικά επιτεύγματα του 6ου αιώνα π.Χ. παγκοσμίως.

Η Σάμος αποτέλεσε αδιαμφισβήτητα κοιτίδα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, χαρίζοντάς μας όχι μόνο πληθώρα αρχιτεκτονικών επιτευγμάτων αλλά και σπουδαίους επιστήμονες, όπως ο Πυθαγόρας, ο Επίκουρος και ο Αρίσταρχος. 


Δεν υπάρχουν σχόλια :