7 ιστορικοί μύθοι που ακόμη πιστεύουμε πως είναι αλήθεια