53 παιδιά κάτω των 16 χρόνων !!! εκ των οποίων τα 20 βρέφη !!!