24 τρις δολάρια για εξοπλισμούς σε όλο τον πλανήτη!