Όλες οι κατηγορίες συνταξιούχων που θα λάβουν τα 200 ως 300 ευρώ – Πότε θα χορηγηθούν στους δικαιούχους