«Υπάρχουν 184 χιλιάδες άνθρωποι κάτω από τα ερείπια»