το στυλό και το μελανοδοχείο. Τέρμα τα tablet στα θρανία