Τι είναι η αρχή του διαχωρισμού που ακολουθεί η Lagarde