Τι έγραφε ο Αλ. Παπαδιαμάντης για τις εκλογές του 1892