Τεχνητή Νοημοσύνη και Φυσικές Καταστροφές στην Νέα Ψηφιακή Εποχή