Τεκτονικές αλλαγές στον πλανήτη: 19 (!!!!!!!!!!!!) χώρες ζητούν να μπουν στους BRICS