Τα ψέματα τελειώνουν μετά τις εκλογές: Έρχονται λιτότητα και «λύση» τύπου «Πρέσπες» στο Αιγαίο