Τα μεγαλύτερα άλογα που έχουν υπάρξει ξεπερνούν σε ύψος τα 3 μέτρα και σε βάρος τα 1500 κιλά