Τέσσερα χρόνια από την κύρωση του αίσχους από το Κοινοβούλιο.