Σχολική Ιστορία: Η παρουσίαση της Μικρασιατικής Καταστροφής