Σχεδόν 3 εκατ. Έλληνες βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό