Συγκλονιστική ανάλυση Χ.Ζαραλίκου για τις ομοιότητες στις εκλογές του 2023 με αυτές του 2009!