Στρατιωτικές διαταγές που οδήγησαν στον όλεθρο τους στρατιώτες