Στο Άγιον Όρος εισέβαλαν οι σχισματικοί / Κείμενο από Κελλιώτες Αγιορείτες Μοναχούς