Στην Αρχαία Ελλάδα ο Σωκράτης είχε μεγάλη φήμη σοφίας.