Στερεύουν επικίνδυνα πάνω από τις μισές λίμνες του πλανήτη – Η λειψυδρία απειλεί 2 δισ. ανθρώπους