Σπίτια από το…ΚΡΑΤΟΣ: Ποιές οι προϋποθέσεις και ποιούς αφορά