Ρόδο της Ιεριχούς: Το φυτό που δεν “πεθαίνει” ποτέ!