Ρωσία: Αμερικανικά ΒΙΟ-εργαστήρια συνεχίζουν να λειτουργούν στην Ουκρανία