Ρυθμίσεις οφειλών στο Δημόσιο: Ποιοι μπορούν να ενταχθούν