Πώς συνδέεται το παπούτσι με την ηλικία; Εντυπωσιακό κόλπο..