Πόσο κόστιζαν τα τρόφιμα και το κρασί στην Αρχαία Ελλάδα