Προσοχή: Ποιοί θα χάσουν το δίπλωμα οδήγησής τους…