που οφείλεται; Σε νόσο Parkinson ή σε ιδιοπαθή τρόμο;