ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. Ωμός Σατανισμός. Σατανιστική δημόσια τελετή της Μαντόνα συμβόλου-ειδώλου της Δυτικής βαρβαρότητας!

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. Ωμός Σατανισμός. Σατανιστική δημόσια τελετή της Μαντόνα συμβόλου-ειδώλου της Δυτικής βαρβαρότητας!

Αθαμάνας:  Είναι λοιπόν να απορεί κανείς με την απόλυτη Κατάντια και το Αίσχος το οποίο βιώνουμε σήμερα σχεδόν παντού στον "δυτικό"...