«πολιτικής καταδίκης» Zelensky – «Ένσταση» Scholz σε F16