Ποιο γράμμα της αλφαβήτου δεν υπάρχει στο «Πιστεύω»;