Πλαφόν στα ζώα και στα πτηνά που βρίσκονται στα κοτέτσια των χωριών στην Κρήτη