Παρακμή ΗΠΑ: Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε Ρωσία