Παπαδημητρίου: «Η απαγόρευση των πλειστηριασμών είναι εναντίον της πατρίδας»