Παναγιώτη Γ. Παύλου Research Fellow University of Oslo & Cambridge University