ο Χ και η επιτομή ενός «μπροστινού» για τα σχέδια της Νέας Τάξης…