Ο χορός της κοιλιάς και η Αιγυπτιακή βραδιά από την Tantric Yoga Team.