Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  ΣΤΟΝ Ο.Α.Σ.Ε  ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ