Ο Ρώσος πολεμιστής που κατέλαβε μόνος του μια ουκρανική τάφρο