Ο πιο αιμομικτικός βασιλιάς όλων των εποχών είχε σάπια σπλάχνα

Ο πιο αιμομικτικός βασιλιάς όλων των εποχών είχε σάπια σπλάχνα, μαύρα γεννητικά όργανα και δεν μπορούσε να μιλήσει

Η διατήρηση του βασιλικού αίματος στην οικογένεια μπορεί να φαινόταν καλή ιδέα για τους «γαλαζοαίματους», αλλά στην πραγματικότητα 200 χρόνια...