Ο Πειραιώς Σεραφείμ: «Η θέση του κ. Κονάνου είναι προδήλως εσφαλμένη»