Ο Νετανιάχου προσφέρει φυσικό αέριο στην Ιταλία με αντάλλαγμα την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ