Ο Μέγας Διδάσκαλος Aleister Crowley έφερε την Ταντρική Γιόγκα στον Δυτικό κόσμο.