Ο κτηνοτρόφος που διασώζει στη φάρμα του στην Καλαμπάκα ελληνικές αρχέγονες φυλές ζώων