Ο ελληνικός πάπυρος «Μουζίρις» αποκαλύπτει αρχαίους εμπορικούς δρόμους μεταξύ Ινδίας και Μεσογείου