ο γιος του Ντογιάκου στέλνει κατασχετήρια σε δανειολήπτες